Zoeken

Home

Terugkoppeling tevredenheid leerlingen en ouders van de brugklas


Allereerst bedanken we alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) voor de moeite die zij hebben genomen om onze tevredenheidsenquêtes in te vullen. Samen maken we de school beter en feedback helpt ons daar enorm bij.  

Niet alleen de terugkoppeling vanuit de enquête heeft ons daarbij geholpen. Via deze weg zeker ook dank aan de ouder(s)/verzorger(s) die dit jaar in oktober en/of maart zijn aangesloten bij ons ouderplatform. Het is fijn om te zien dat er zoveel animo was. Met elkaar hebben we op deze middag mooie gesprekken gevoerd en ik hoop dat u gemerkt heeft dat we iets met deze input gedaan hebben.  

In dit bericht geven we u graag een korte terugkoppeling van de resultaten van de tevredenheidsenquête: leerlingen en ouders van de brugklas.  

Leerlingen:  
Vensters VO KSE 7,5 tov 7,0 (benchmark)  
Op alle domeinen scoren we als KSE boven de benchmark, behalve op pestindicator(9,16 tov 9,21): pesten door klasgenoten en leerlingen uit andere klassen. Het gaat hier om online pestgedrag, niet fysiek.  

➔ Actie: voortzetten van de samenwerking met HALT: aanbod gastlessen online gedrag.  

Ouders:  
Vensters VO KSE 8,1 tov 7,7 (Benchmark)  
Op alle domeinen scoren we boven de benchmark, behalve pestindicator (8,76 tov 9,05). Ook hier gaat het over online pestgedrag. Op de indicator evaluatie, dialoog en verantwoording scoren we ook iets lager dan de benchmark (6,55 tov 6,59). Het betreft hier het op de hoogte zijn van activiteiten van de ouderraad.  

➔ Acties: voortzetten van de samenwerking met HALT: aanbod gastlessen online gedrag. Op de brugklas betreft het alleen het ouderplatform als het gaat om ouderraad activiteiten.  

Tops:  
- Positieve sfeer (apart gebouw) / schoolfeesten / klassenuitjes voor de brugklas  
- Inzamelingsacties positief (kerst, statiegeld)  
- Pedagogisch sterke docenten
- Toegankelijke mentoren en afdelingsleiding  
- Keuzevrijheid (Explain, Explore, Experience) wordt gewaardeerd  
 
Tips:  
Didactisch: 
- nabespreken toetsen om van te leren  
- Actualiteit betrekken/ afwisseling in de les  
- contextleren 'buiten’ school  
- Aandacht voor plannen/organiseren/ taakaanpak (in alle streams)  
 
Gebouwelijk:  
- Buitentuin meer gebruiken.  
- Camera’s/toezicht in de fietsenstalling.  
- Aanfietsroute / rotonde erg gevaarlijk 

 

 

 

Media
  • KSE - Brugklas 2023 - 005