Zoeken

Protocol leerlingen

We mogen gelukkig allemaal weer naar school! Ook wij hebben maatregelen getroffen. Deze liggen vast in dit protocol.
Bekijk protocol

Leshuis 1

Brugklas in het kort

De brugklassers hebben tijdens de kennismakingsbijeenkomst in juni de KSE in 't kort ontvangen. In het infobulletin en op de agenda zijn alle belangrijke activiteiten nog een keer vermeld.