Zoeken

Leshuis 4/5/6

Maatschappelijke stage

Alle leerlingen die in het schooljaar 2022-2023 in de vierde klas van de Tweede Fase zitten moeten een maatschappelijke stage van 10 uur lopen. Het gaat bij een maatschappelijke stage om het uitvoeren van onbetaalde activiteiten in de vorm van vrijwilligerswerk. Deze verplichting geldt voor zowel de leerlingen die op reis gaan als de leerlingen die thuisblijven.

In principe regelen de leerlingen de stage zelf. Een deel van de leerlingen verricht al vrijwilligerswerk bij bijvoorbeeld de hockey, de voetbal, een muziekvereniging of de scouting. Leerlingen mogen ook zelf een stage bij een zorginstelling of een jeugdvereniging regelen. Wat allemaal onder een maatschappelijke stage valt krijgen de leerlingen van hun mentor te horen. Uiteindelijk wordt het stageverslag ook bij de mentor ingeleverd. De stage dient vóór het einde van het schooljaar afgerond te zijn.

Ouders

Heb je een interessante activiteit waarbij leerlingen kunnen helpen en daar ook wat van kunnen leren, dan kun je contact opnemen met de algemeen coördinator maatschappelijke stage. Wij zullen onze uiterste best doen om enthousiaste jonge vrijwilligers te werven!

Meer informatie

Mocht je vragen hebben over de maatschappelijke stage, dan kun je terecht bij de mentor.