Zoeken

Talentontwikkeling

Musicalatelier

De klassen 1 tot en met 3 worden in de gelegenheid gesteld om een musicalatelier te volgen. Elke week (tussen 15.00 uur en 16.00 uur) komen de leerlingen o.l.v. een docent bij elkaar om de fijne kneepjes van het theatervak te leren.


1e Klas

Er wordt begonnen met een circuitvorm waarbij de leerlingen alle disciplines van musical kunnen beleven. 3 weken dans, 3 weken zang, 3 weken toneel. Na deze 9 weken maken de leerlingen een keuze. Welke discipline ga je dit jaar volgen? Je kunt je dan ook aansluiten bij het onderbouworkest. Aan het eind van het seizoen is er een afsluitingsavond (voor ouders, opa's, oma's, broers, zussen...) waarbij alle groepen laten zien wat ze dat eerste jaar geleerd hebben.


2e Klas

In het 2e jaar kies je al direct een discipline waar je mee aan de slag wil. (Dit kan een andere zijn als in het 1e jaar). Aan het eind van het jaar worden de presentaties van de diverse groepen samengevoegd tot een geheel wat opgevoerd wordt op de afsluitingsavond.


3e Klas

In het 3e jaar gaan we nog een stapje verder. Allereerst werken we natuurlijk nog in groepen maar... na verloop van tijd gaan we beginnen met een eindproductie! Een kleine eindmusical! Deze musical zal ook weer opgevoerd gaan worden in de aula voor het uitgenodigde publiek! Voor de muzikanten is er de gelegenheid om over te stappen op het "grote" orkest. Verder kun je vanaf de 3e klas auditie doen voor de grote musical die er ieder jaar gespeeld wordt op de KSE.


Musical

Een keer per jaar zindert de aula! Een keer per jaar gieren de zenuwen door de keel. Een keer per jaar spelen we op de KSE een grote musical. Allereerst doe je auditie. Word je uitgekozen dan ga je na schooltijd werken o.l.v. ervaren docenten aan de musicalproductie!