Zoeken

Meepraten op de KSE

Ouderraad

De OR is het schoolbrede, overkoepelend overlegorgaan, dat de gemeenschappelijke belangen van de ouders en/of leerlingen behartigt. Alle schoolbrede zaken worden hier besproken. De OR omvat alle leden van de OCG’s. De OR komt hiertoe 4 keer per jaar bijeen in een vergadering, waarbij tenminste twee leden van de directie aanwezig zijn.

De verslagen van de vergaderingen van de OR zijn te vinden onder 'Meepraten op de KSE' nadat er is ingelogd op de website.