Zoeken

Protocol leerlingen

We mogen gelukkig allemaal weer naar school! Ook wij hebben maatregelen getroffen. Deze liggen vast in dit protocol.
Bekijk protocol

Meepraten op de KSE

Oudercontact

Het doel van het oudercontact is een open relatie tussen ouders en onze school te onderhouden. Het uitwisselen van informatie tussen ouders en school, het meedenken bij problemen en het bespreken van actuele onderwijskwesties is van groot belang bij de invulling van een goed beleid van de KSE. Elke afdeling in onze school heeft een eigen groep ouders die meepraat over de afdeling. Bij elke afdeling van de school zijn ouders betrokken bij leshuis- of afdelingsgebonden zaken. 

De data van de bijeenkomsten in schooljaar 2019-2020 volgen later.

Verslagen

verslag 3 december 2018

Contact

Wil je meer weten? Neem gerust contact met ons via oudercontact@k-s-e.nl.