Zoeken

Onderwijs

Talentontwikkeling

Elke leerling heeft een talent. Talentontwikkeling op onze school is gericht op brede talentontwikkeling voor alle leerlingen, waarbij de school omstandigheden creëert om zoveel mogelijk leerlingen hun talenten en interesses te laten ontdekken en deze te ontwikkelen: een extra aanbod, bijvoorbeeld met workshops of projecten. Hierin zijn vaak keuzes gemaakt die te maken hebben met de profilering van de school. We onderscheiden 3 fases waarin talentontwikkeling plaatsvindt. 
  

Fase 1:
Talentontwikkeling binnen het verplichte curriculum; de lessen. Binnen de lessen houden docenten rekening met verschillen tussen leerlingen en proberen ze het beste uit de leerlingen te halen. 

Fase 2:
Talentontwikkeling binnen de vier pijlers van de profilering: versterkt talenonderwijs, sportstimulering, Kunst & Media, Bèta. In de bovenbouw havo en vwo komt hier economie en ondernemerschap als vijfde pijler bij. Meestal betreft het hier activiteiten buiten het verplichte curriculum. Met andere woorden gericht op brede talentontwikkeling voor alle leerlingen, waarbij de school omstandigheden creëert om zoveel mogelijk leerlingen hun talenten en interesses te laten ontdekken en deze te ontwikkelen: een extra aanbod, bijvoorbeeld met workshops, modules of projecten.

Fase 3:
Talentontwikkeling voor talenten. Dit betreft het stimuleren van onze talenten op wetenschappelijk, cultureel (inclusief talen) en sportief gebied. Dit vindt buiten de KSE plaats, in samenwerking met diverse externe instanties en (vervolg)opleidingen. Met andere woorden talentontwikkeling gericht op het al gebleken bijzondere (top)talent van sommige leerlingen in disciplines als sport, dans, muziek, etc waarbij er individuele regelingen getroffen worden voor verdere ontwikkeling van het talent.