Zoeken

Onze school

Aanvraag geplande afwezigheid

Afspraken met orthodontist, huisarts, tandarts, e.d. worden zoveel mogelijk buiten schooltijd gemaakt. Als dit niet lukt, vraag je dit aan bij de leshuisadministratie. Dit doe je door het aanvraagformulier op de website in te vullen (ziekmelden wel via Magister). Het is helaas technisch niet mogelijk om dit via Magister te doen.

  • Klik op de knop hieronder en log in met je ouderaccount. Met deze inlog kom je niet in Magister maar word je doorgestuurd naar een pagina waarop het formulier staat.
  • Je vult de gegevens van jouw kind in, de datum en tijd van afwezigheid en de reden. Je kunt kiezen voor verschillende opties en eventueel toelichten bij de toelichting.

Aanvragen vakantieverlof buiten de schoolvakanties
Voor het aanvragen van verlof voor een vakantie buiten de schoolvakanties gelden strikte voorwaarden. Je moet aannemelijk kunnen maken dat je door de specifieke aard van het beroep (of functie) in het betreffende schooljaar in geen enkele schoolvakantie vrij kunt nemen. Daarnaast geldt de vrijstelling niet voor het 'verlengen' van een zomervakantie waarbij een vakantie van een gezin deels buiten en deels in de schoolvakantie valt, bijvoorbeeld als je één week voor de schoolvakantie op vakantie gaat en deze vakantie nog twee weken voortduurt in de zomervakantie. Op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie over schoolvakanties en de Leerplicht. Voor de verlofaanvraag verwijzen we naar het Regionaal Bureau Leren. Het ingevulde formulier en de bijlage(n) mail je naar de betreffende afdelingsleider.

Inloggen en formulier invullen
Via onderstaande knop kun je inloggen en het formulier invullen. Let op: het formulier is pas zichtbaar na inloggen in je KSE ouderaccount!
Naar het formulier