Zoeken

laptops

Laptops in de klas

Waarom een laptop

De brugklasleerlingen, leerlingen in klas 2, vwo-4 en vwo-5 maken gebruik van een persoonlijke laptop. Deze laptops worden in de les naast de bestaande methoden gebruikt. Op die manier kunnen we leerlingen meer op maat begeleiden en tegemoet komen aan de verschillende manieren van leren. Het gebruik van digitale hulpmiddelen wordt immers steeds belangrijker.

Met een laptop wordt het nog meer mogelijk om aan te sluiten bij het tempo en niveau van de leerling. We zijn van mening dat afwisseling in de les ervoor zorgt dat leerlingen beter leren en het leren ook leuker vinden. We hebben gekozen voor blended learning; boeken én digitale middelen. Het geeft meer mogelijkheden tot het geven van onderwijs op maat, een diversiteit in aanbod en de afwisseling in de manier van werken. Het werken met een laptop is een middel om dat te bereiken en geen doel op zich.

Keuze: een laptop via de KSE of een eigen laptop

Alle leerlingen die gebruikmaken van een laptop kunnen kiezen uit twee mogelijkheden: een laptop via de KSE met een servicepakket of het meenemen van een eigen laptop.

Laptop via de KSE

De KSE heeft een overeenkomst met The Rent Company voor laptops met bijbehorend servicepakket. Wanneer ouders/leerlingen kiezen voor dit aanbod, zijn ze gegarandeerd van een werkend apparaat. De benodigde software, zoals Office, wordt automatisch geïnstalleerd bij aanmelding op het apparaat. Ook krijgt de leerling een beschermhoes bij de laptop. 

De KSE betaalt een bijdrage van €200 waardoor u de laptop tegen een lager bedrag kunt huren of aanschaffen. Als u kiest om te huren, is de huurprijs is €9,50 per maand (48 maanden). Er wordt een borg in rekening gebracht van €50. Na afloop van de huurperiode kunt u kiezen om de laptop te houden of terug te geven. Als u het apparaat teruggeeft, wordt de borg teruggestort. Bij tussentijds verlaten van de KSE kan het apparaat ingeleverd worden, de borg wordt dan niet teruggestort.
U kunt het apparaat ook kopen tegen hetzelfde tarief. U betaalt dan geen borg. 

Servicepakket
Bij problemen kunnen leerlingen zich melden op het servicepunt van de KSE. Simpele problemen worden ter plaatse opgelost. Bij andere problemen wordt het apparaat door The Rent Company bij de KSE opgehaald om gerepareerd te worden. Leerlingen ontvangen in de tussentijd een leenapparaat. 

Leerlingen uit de overige klassen die nog geen gebruik maken van een laptop kunnen ook een laptop aanschaffen via de KSE. Geef dit dan aan bij je afdelingsleider. 

Eigen laptop
Natuurlijk is het ook mogelijk voor leerlingen om een eigen laptop mee te nemen voor gebruik in de lessen. De KSE stelt wel een beperkt aantal hardware eisen, zodat er in de les goed met de laptop gewerkt kan worden. Leerlingen kunnen met vragen over hun eigen laptop ook terecht bij het servicepunt, maar de ondersteuning die we kunnen bieden is echter beperkt. 

Wanneer leerlingen ervoor kiezen om hun eigen laptop mee te nemen dient de laptop aan de volgende punten te voldoen:

  • Windows 10 PRO
  • Geschikt voor WIFI op 2,4 en 5 GHz
  • Batterijduur van minimaal 6 uur
  • Voorzien van recente, bijgewerkte updates
  • Het benodigde Office-pakket wordt gratis aangeboden door de KSE.

Stichting Leergeld
Stichting Leergeld geeft ouders en verzorgers van kinderen tot 18 jaar met een minimuminkomen de mogelijkheid ondersteuning op financieel gebied te ontvangen. Denk hierbij aan deelname aan een schoolreisje of bijdragen in de aanschaf van materialen. Met slechts één telefoontje naar de stichting komt een contactpersoon langs om, geheel anoniem, de aanvraag te bespreken. Per gemeente is dit verschillend geregeld. Op www.leergeld.nl is meer informatie te vinden.