Zoeken

Onze school

Onze school

Waar we voor staan

De KSE is een moderne katholieke school met een open aannamebeleid. Iedereen is welkom ongeacht zijn of haar levensbeschouwelijke achtergrond. Wel wordt van hen gevraagd de levensbeschouwelijke grondslag van de school te respecteren.

Onze missie

Op de KSE streven we ernaar om met ons onderwijs onze leerlingen een sterke basis te geven voor een geslaagde toekomst. De KSE wil voor haar leerlingen, hun ouders en haar medewerkers een veilige school zijn, waarbij alles wat op de KSE gebeurt moet bijdragen aan de ontwikkeling van onze leerlingen.
  • De leerlingen ontvangen een stevig fundament voor persoonlijke en sociale groei, naar evenwichtige en verantwoordelijke jonge mensen in een complexe samenleving.
  • Ouders mogen vertrouwen op betrokken en professionele medewerkers die vanuit dialoog en met respect voor ieders rol samenwerken in het belang van het kind.
  • Medewerkers worden in staat gesteld om met elkaar een werkklimaat te creëren waarin beroepstrots, persoonlijke en professionele ontwikkeling en plezier belangrijke elementen zijn.

Onze kernwaarden

Onze identiteit komt tot uiting in onze kernwaarden:
Verbinding
Verantwoordelijkheid
Respect


Met behulp van deze kernwaarden geven wij aan hoe wij dag in dag uit met elkaar, leerlingen, ouders en medewerkers om willen gaan. Onze kernwaarden helpen ons bij het maken van keuzes, het stellen van onze doelen en bij het inrichten van onze schoolorganisatie. Hier staan we voor en hier kunnen we elkaar (of ‘kan iedereen ons’) op aanspreken.

Verbinding is de essentie van wie we zijn. Midden in de maatschappij realiseren we dat we elkaar nodig hebben, want zonder sterke relaties kunnen we geen prestaties leveren. We kijken niet alleen, maar zien werkelijk, we luisteren niet alleen, maar horen met aandacht. In onze zoektocht naar evenwicht tussen samenwerking en individuele kracht, voeden we het wij-gevoel en koesteren we teamspirit. Met collegialiteit en wederzijdse ondersteuning creëren we een omgeving waarin iedereen gezien, gehoord en betrokken wordt, waar vertrouwen wordt opgebouwd en samenhorigheid gedijt.

Verantwoordelijkheid is de drijvende kracht achter onze organisatie. Met eigenaarschap en toewijding omarmen we uitdagingen, waarbij we ons committeren aan duidelijke afspraken. Zelfreflectie en betrokkenheid vormen de pijlers waarop we bouwen, zodat we gezamenlijk streven naar succes en groei.

Respect is de grondslag van ons handelen. Met oprechte aandacht voor elkaar erkennen we dat jij de andere ik bent en dat we elkaar nodig hebben. We bekijken zaken vanuit verschillende perspectieven en stellen open en oprechte vragen, luisterend naar wat de ander te zeggen heeft. Met een open blik en het vermogen tot spiegelen bouwen we een cultuur van respect.