Zoeken

Onze school

Onze school

Waar we voor staan

De KSE is een moderne katholieke school met een open aannamebeleid. Iedereen is welkom ongeacht zijn of haar levensbeschouwelijke achtergrond. Wel wordt van hen gevraagd de levensbeschouwelijke grondslag van de school te respecteren.

Onze identiteit komt tot uiting in onze kernwaarden: Samenwerken, elkaar waarderen, ruimte geven en groeien. Met behulp van deze kernwaarden geven wij aan hoe wij dag in dag uit met elkaar, leerlingen, ouders en medewerkers om willen gaan:


'Samenwerken, elkaar waarderen en ruimte geven om te groeien.'


Samenwerken
Wij delen met elkaar het gevoel dat communicatie - zowel intern als extern en zowel tussen medewerkers onderling als tussen medewerkers en leerlingen - van onschatbare waarde is. Communiceren doe je niet alleen, maar met elkaar en wel met respect voor de ander.

Waarderen
Waardering hebben voor de ander voor wie hij of zij is en de ander de mogelijkheid bieden om zich te ontplooien binnen en buiten het klaslokaal en/of de school.

Ruimte geven en groeien
Samen dragen wij de verantwoordelijkheid om ruimte aan elkaar en aan de leerlingen te bieden om te groeien en krijgen we de ruimte om, net als de leerlingen, te zijn wie we graag zouden willen zijn. Kortom, met elkaar worden wie je wil zijn. Binnen de KSE mag je zijn wie je bent.


Alleen door ruimte te geven en te krijgen, waardering te ontvangen en te uiten, is het mogelijk om met elkaar te groeien. Dat is waar de KSE voor staat.


Missie

Op basis van onze kernwaarden streven we ernaar om met ons onderwijs leerlingen een sterke basis te geven voor een geslaagde toekomst.
De KSE is voor leerlingen, hun ouders en haar medewerkers een school:

  • die haar leerlingen een stevig fundament biedt voor hun verdere persoonlijke en sociale groei naar evenwichtige en verantwoordelijke jonge mensen, die zowel zelfstandig als in groepsverband goed kunnen functioneren in een pluriforme en multiculturele samenleving;
  • waar ouders kunnen vertrouwen op professionele en betrokken medewerkers die in dialoog met de ouders het beste uit hun kinderen halen. In deze dialoog is er wederzijdse erkenning van elkaars rol in het ontwikkelingsproces van het kind en de wil tot samenwerking in het belang van dat kind;
  • die medewerkers in staat stelt om gezamenlijk een werkklimaat te scheppen waarin plezier, beroepstrots, persoonlijke en professionele ontwikkeling wezenlijke elementen zijn.