Zoeken

Onze school

Organisatie

Directie

College van Bestuur 

Dhr. J. van Heukelum           rector  

Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag van de KSE.

Conrectoren

Mw. drs. I. Adegeest     
onderwijs  
Dhr. drs. J. de Coninck   
personeel & organisatie       
Dhr. L. Geers                     
bedrijfsvoering
 
 

Afdelingsleiding

Mw. drs. K. Schuur brugklassen   
Dhr. G. Hereijgers mavo-2/3/4  
Mw. G. Paasschens mavo-2/3/4  
Dhr. M. Doggen havo-2/3  
Dhr. I Pertijs MEd vwo-2/3  
Dhr. S. van Oosterwijck      havo-4/5  
Dhr. J. Quaijtaal vwo-4/5/6  

De afdelingsleider die op verschillende afdelingen vervangt is dhr. F. van den Dries.

Raad van toezicht

Dhr. drs. L. Corsius (voorzitter)
Mw. drs. I. van Bommel RA
Dhr. F. Hennekam
Dhr. mr. M. Huijgens
Dhr. J. Verdaasdonck

De Raad van Toezicht toetst en bevordert dat het College van Bestuur de belangen van de school optimaal dient.