Zoeken
Leshuizen

Leshuis 3

Mavo

We staan aan de start van een uitdagend schooljaar. Als leerling van mavo-3 gaat uw zoon/ dochter dit jaar belangrijke keuzes maken voor de toekomst. Welk profiel wordt er gekozen? Welke opleiding wil uw kind misschien gaan volgen na de KSE? Het lijkt nog ver weg, maar het is belangrijk dat uw kind weloverwogen kiest. Daar wordt in mavo-3 dan ook uitgebreid bij stilgestaan, bijvoorbeeld tijdens de testbaanstage in januari.

Er zijn vast en zeker goede voornemens voor dit schooljaar. Uw kind wil graag goed presteren. De KSE biedt een veilige leer- en leefomgeving waarin uw kind zichzelf kan ontwikkelen. Mentoren, vakdocenten, onderwijsondersteunend personeel en afdelingsleiders helpen daar graag bij. We bieden maatwerk om ieders talent zo goed mogelijk uit de verf te laten komen. We hebben er alle vertrouwen in dat uw kind de kansen die hij/zij krijgt dan ook gaat pakken. Uiteindelijk moeten ze het natuurlijk zelf doen!

We hopen met alle leerlingen, medewerkers en ouders/verzorgers samen opnieuw een mooi resultaat neer te zetten.

Heel veel succes in mavo-3!


Havo/vwo

In havo-3 en vwo-3 slaan we een brug tussen de onder- en bovenbouw. Dit schooljaar staat in het teken van keuzes maken. Wat zijn de dromen? Waar liggen de kwaliteiten? Welke richting wil uw kind op? En welke vakken zijn daarvoor nodig? In de loop van het leerjaar wordt er steeds meer een beroep gedaan op de zelfstandigheid. De leerstof neemt in omvang toe, de vragen en opdrachten worden complexer en we besteden aandacht aan de vaardigheden die nodig zijn om succesvol te zijn in de tweede fase.

Het team van leshuis 3 helpt uw kind hierbij! Samen zorgen we ervoor dat uw kind klaar is voor de tweede fase van de middelbare schoolloopbaan. We streven naar een leshuis waar iedere leerling zich veilig en gewaardeerd voelt en waar we oog hebben voor elkaar. Wij geloven erin dat dit voorwaarden zijn om het beste uit de leerling te kunnen halen.

We wensen alle leerlingen, ouders en medewerkers een succesvol en prettig schooljaar toe!

Afdelingsleiders,
G. Hereijgers, afdelingsleider mavo-2/3/4
M. Doggen, afdelingsleider havo-2/3
I. Roks, afdelingsleider vwo-2/3

G. Hereijgers

M. Doggen

I. Roks