Zoeken

Fijne zomervakantie!

Leshuizen

Leshuis 3

Mavo

We staan aan de start van een uitdagend schooljaar. Jij, leerling van mavo-3, gaat dit jaar belangrijke keuzes maken voor de toekomst. Welk profiel ga je kiezen? Welke opleiding wil je misschien gaan volgen na de KSE? Het lijkt nog ver weg, maar het is belangrijk dat je weloverwogen kiest. Daar wordt in mavo-3 dan ook uitgebreid bij stilgestaan, bijvoorbeeld tijdens de testbaanstage in januari.

Je hebt vast en zeker goede voornemens voor dit schooljaar. Je wilt graag goed presteren. De KSE biedt je een veilige leer- en leefomgeving waarin je jezelf kunt ontwikkelen. Mentoren, vakdocenten, onderwijsondersteunend personeel en afdelingsleiders helpen je daar graag bij. We bieden maatwerk om ieders talent zo goed mogelijk uit de verf te laten komen. We hebben er alle vertrouwen in dat je de kansen die je krijgt dan ook gaat pakken. Uiteindelijk moet je het natuurlijk zelf doen!

We hopen met alle leerlingen, medewerkers en ouders/verzorgers samen opnieuw een mooi resultaat neer te zetten.

Heel veel succes in mavo-3!


Havo/vwo

Leerlingen helpen en steunen bij al de te maken stappen is voor ons een mooie uitdaging. We willen de ambities die we met deze leeftijdsgroep hebben verwezenlijken. Om deze ambities te realiseren werken we samen met leerlingen, ouders, mentoren en docenten.

In leshuis 3 zijn de meeste leerlingen 14 of 15 jaar en zitten midden in de puberteit. Onzekerheid is kenmerkend voor deze leeftijdsgroep evenals een afnemende motivatie voor school en leren. Leren is niet meer zo vanzelfsprekend als in de eerste en tweede klas. Bovendien wordt er in de loop van het leerjaar meer een beroep gedaan op de zelfstandigheid van de leerling. De te beheersen leerstof neemt in omvang toe en inzichts- en toepassingsvragen maken in de loop van het leerjaar een steeds groter deel uit van de toetsen.

In klas 3 slaan we een brug tussen de onder- en de bovenbouw. Dit schooljaar kiest iedere leerling een passend profiel. In de derde klas leren leerlingen vaardigheden aan die ervoor zorgen dat de leerling beter in staat is om grote leer- en maakopdrachten te plannen en zelfstandig uit te voeren. Daartoe versterken we de executieve vaardigheden van leerlingen. Algemene vaardigheden, zoals plannen van schoolwerk en leren omgaan met feedback, zijn essentiële competenties voor de Tweede Fase. Het omgaan met feedback is voor leerlingen lastig, maar wel van groot belang. Door leerlingen op de juiste manier aan te spreken zijn zij tot veel meer in staat dan dat wij als ‘ouderen’ voor mogelijk houden. We moeten leerlingen vertrouwen schenken. We kunnen meer van leerlingen vragen als we ze op de juiste manier benaderen.

Ten slotte wil het team van leshuis 3 de leerlingen goed begeleiden bij de keuzemomenten voor de Tweede Fase. Alleen met voldoende bagage kan een leerling een weloverwogen keuze voor het profiel in de Tweede Fase maken.

Afdelingsleiders,
G. Hereijgers, afdelingsleider mavo-2/3/4
G. Paasschens, afdelingsleider mavo-2/3/4
M. Doggen, afdelingsleider havo-2/3
S. Schraven, afdelingsleider a.i. vwo-2/3

G. Hereijgers

G. Paasschens

M. Doggen

S. Schraven