Zoeken

Leshuis 1

Vakken

Vakken in de brugklas

Mavo

 • Nederlands (3)
 • Engels (3)
 • Frans (2)
 • biologie (2)
 • STEAM (2)
 • aardrijkskunde (2)
 • wiskunde (3)
 • tekenen & media (1)
 • muziek & media (1)
 • lichamelijke opvoeding (2)
 • levensbeschouwing (2)
 • mentoruur (2)      

Havo

 • Nederlands (3)
 • Engels (2)
 • Frans (2)
 • geschiedenis (2)
 • biologie (2)
 • STEAM (2)
 • aardrijkskunde (2)
 • wiskunde (3)
 • tekenen & media (1)
 • muziek & media (1)
 • lichamelijke opvoeding (2)
 • levensbeschouwing (1)
 • mentoruur (2)
 Vwo
 • Nederlands (2)
 • Engels (2)
 • Frans (2)
 • geschiedenis (2)
 • biologie (2)
 • STEAM (2)
 • aardrijkskunde (2)
 • wiskunde (3)
 • tekenen & media (1)
 • muziek & media (1)
 • lichamelijke opvoeding (2)
 • levensbeschouwing (1)
 • klassieke talen & cultuur (1)
 • mentoruur (2)
 

Tussen haakjes staat het aantal lesuren per week.