Zoeken

Protocol leerlingen

We mogen gelukkig allemaal weer naar school! Ook wij hebben maatregelen getroffen. Deze liggen vast in dit protocol.
Bekijk protocol

Leshuis 3

Vakken havo en vwo

havo-3

 • Nederlands 
 • Engels 
 • Duits 
 • Frans 
 • aardrijkskunde 
 • wiskunde 
 • natuurkunde
 • scheikunde 
 • economie
 • tekenen
 • muziek & media 
 • lichamelijke opvoeding 
 • levensbeschouwing                  
 • NH4 (naar havo 4)

atheneum-3

 • Nederlands 
 • Engels 
 • Duits 
 • Frans 
 • aardrijkskunde 
 • wiskunde 
 • natuurkunde
 • scheikunde 
 • economie
 • tekenen
 • muziek & media 
 • lichamelijke opvoeding 
 • levensbeschouwing
 gymnasium-3

 • Nederlands 
 • Engels 
 • Duits 
 • Frans
 • Grieks
 • Latijn 
 • aardrijkskunde 
 • wiskunde 
 • natuurkunde
 • scheikunde 
 • economie
 • tekenen
 • muziek & media 
 • lichamelijke opvoeding 
 • levensbeschouwing