Zoeken

Leshuis 3

Zomerschool

Op de KSE willen we het doubleren terugdringen. Daarom organiseren we elk schooljaar voor de voorexamenklassen (mavo-3, havo-4 en vwo-5) en vwo-4 een zomerschool.

Binnenkort plaatsen we meer informatie over de invulling van de zomerschool.

De zomerschool is voor een leerling een kans om tijdens een korte, maar intensieve periode gedeeltelijk vóór en in de eerste twee dagen van de zomervakantie opgelopen achterstanden weg te werken zonder daarvoor een heel schooljaar te hoeven overdoen. 

Uit eerder onderzoek, waaraan wij ook deelnamen, kwam naar voren dat leerlingen niet altijd blijven zitten omdat zij problemen ondervinden met de leerstof. Veel leerlingen doubleren, omdat zij moeite hebben zich te concentreren, ze niet goed plannen en vanuit zichzelf niet altijd gemotiveerd zijn.

Deelname aan de zomerschool is geen vanzelfsprekendheid voor leerlingen die niet voldoen aan de bevorderingsnormen. De bevorderingscommissie beslist of een leerling aan de zomerschool mag deelnemen en welk vak de leerling die periode gaat volgen. Een leerling die aan de zomerschool deelneemt moet alle zomerschooldagen beschikbaar en aanwezig zijn.

Als je vragen hebt over de zomerschool, dan kun je contact opnemen met de mentor of de afdelingsleider.