Zoeken

Groep 7/8

Toelating 2020-2021

Centrale aanmelding brugklas KSE schooljaar 2020-2021

De centrale aanmelding vindt plaats op maandag 9 maart en donderdag 12 maart. Meer informatie over de tijden volgt later.  

Welke papieren neem je mee naar de centrale aanmelding:

  • ingevuld aanmeldingsformulier van de KSE

  • kopie van het identiteitsbewijs (na controle van het burgerservicenummer wordt deze vernietigd)

  • kopie van het OSO-formulier

  • ingevuld schooladviesformulier van het regionaal samenwerkingsverband. Hierin is ondertekening door de ouders/verzorgers, voor het inzien van de OSO-gegevens en het geven van toestemming voor het meezenden van eventuele bijlagen, opgenomen

  • of in het geval van de scholen die lid zijn van het regionaal samenwerkingsverband Roosendaal e.o.; de informatie die in dat RSWV is afgesproken, zodat de ontvangende school een goed beeld krijgt van de aangemelde leerling.


Een overzicht van onze toelatingseisen vind je hieronder. De gehele toelatingsregeling is te vinden in het menu onder ‘Onze school’ en vervolgens onder ‘Downloads’. 


Toelatingseisen brugklas KSE schooljaar 2020-2021

mavo-brugklas        
Toelatingseis:

vmbo(t/g)-advies
vmbo(t/g)-/havo-advies
havo-advies

mavo-/havo-brugklas
Toelatingseis:
vmbo(t/g)-/havo-advies

havo-brugklas
Toelatingseis:

 

havo-advies
havo-/vwo-advies
vwo-advies

havo-/vwo-brugklas
Toelatingseis:

havo-/vwo-advies

vwo-brugklas
Toelatingseis:

vwo-advies