Zoeken

Pedagogische visie

Leren, een persoonlijk, actief en sociaal proces

Leren is een activiteit die zich afspeelt in de hersenen waarbij leerlingen nieuwe informatie koppelen aan aanwezige kennis. Door de inzet van de docent en de (mede)leerling leidt het tot een blijvende verandering. Om te leren is het nodig dat je (als leerling) op de grens staat tussen weten en niet weten, en dat je erkent wat je nog niet weet, maar wat je - met inzet en de juiste strategie - wel te weten kunt komen. Leren heeft plaatsgevonden als de leerling het demonstreert/zichtbaar maakt. In onze school gaan we uit van het idee dat het leren van onze leerlingen een persoonlijk, actief en sociaal proces is.

Leren is een persoonlijk proces. Leerlingen hebben uiteenlopende talenten en ondersteuningsbehoeften. Leren vraagt om een stukje lef, want leren betekent uit de comfortzone komen. Bij het leren stellen leerlingen doelen, die om tot leren te komen, haalbaar moeten zijn. Ook checken ze regelmatig welke voortgang ze hebben gemaakt.

Leren is een actief proces. We zijn van mening dat kennis pas echt betekenis krijgt als leerlingen die kennis ook actief kunnen gebruiken. Om te leren moeten ze de uitdaging aangaan, want het gaat niet vanzelf, maar met vallen en opstaan.

Leren is een sociaal proces. Leerlingen moeten communiceren over het te leren en het geleerde. Door middel van taal maken ze zich nieuwe kennis en vaardigheden eigen. Dit leren vindt plaats door interactie met elkaar of met de docent en/of toetsing of met behulp van nieuwe media.

In dit sociaal proces vindt de persoonsvorming plaats. Als onderdeel van onze leergemeenschap worden leerlingen uitgedaagd om zowel voor zichzelf als voor de ander(en) verantwoordelijkheid te nemen. We leren de leerlingen te ontdekken wie ze zijn en te ontwikkelen tot personen die zich op verantwoorde wijzen schakelen tussen het ik en de wij.