Zoeken

Protocol leerlingen

We mogen gelukkig allemaal weer naar school! Ook wij hebben maatregelen getroffen. Deze liggen vast in dit protocol.
Bekijk protocol

Onze school

Meepraten op de KSE

De KSE heeft een medezeggenschapsraad, leerlingenraden, oudercontactgroepen en een ouderraad.