Zoeken

Onderwijs

Pedagogische visie

Dag in dag uit zijn we bezig met het maken en verbeteren van onderwijs. Onze school gaat uit van de opvatting dat elke leerling ergens goed in wil zijn en zich daarvoor wil inspannen. Dat elke leerling wil leren en de vaardigheid ontwikkelt om zijn leren zichtbaar te maken. In ons onderwijs doen leerlingen kennis, inzichten en vaardigheden op die ze later nodig hebben. We vinden het onze opdracht ze te helpen ontwikkelen tot evenwichtige en verantwoordelijke jonge mensen die zowel zelfstandig als in groepsverband goed kunnen functioneren in de samenleving met respect voor hun omgeving.

Om te kunnen leren is een positief leerklimaat nodig waarin leerlingen zich veilig voelen, fouten durven maken, worden uitgedaagd en gericht zijn op het verbeteren van hun eigen prestaties. We gaan ervan uit dat drie basisbehoeften voor leerlingen essentieel zijn voor dit leerklimaat: relatie, competentie en autonomie.

Relatie
Leerlingen weten zich geaccepteerd, horen erbij, hebben het gevoel welkom te zijn en voelen zich veilig.

Competentie
Leerlingen ontdekken dat ze uitdagende leertaken moeten doen die ze aankunnen en ze ontdekken dat ze steeds meer aankunnen.

Autonomie
Leerlingen weten en krijgen de gelegenheid, in elk geval voor een deel, hun leergedrag zelf te sturen.

Deze uitgangspunten dragen bij aan de motivatie van leerlingen om te leren en aan een positief leerklimaat. We vinden het belangrijk om onze leerlingen goed te zien, te volgen en te begeleiden op weg naar meer zelfregulering en zelfstandigheid.

Leerlingen zijn onderdeel van onze lerende gemeenschap in de leeftijd van 12-18. Hersenonderzoek wijst uit dat de ontwikkeling van de hersenen doorloopt tot ongeveer 25 jaar. Vaardigheden die belangrijk zijn voor een leerling om zelf de regie over zijn leren en handelen te krijgen, de executieve vaardigheden, komen pas later in de puberteit tot ontwikkeling. Hiertoe behoren plannen, doelen stellen en evalueren en het ontwikkelen van zelfinzicht. We zien het als onze opdracht om leerlingen ervaring te laten op doen met deze vaardigheden en ze te ontwikkelen.

  09.35 - 10.35 uur
  09.35 - 10.35 uur
  10.50 - 10.55 uur
  10.50 - 10.55 uur
  12.25 - 12.30 uur
  12.25 - 12.30 uur
  12.30 - 13.30 uur
  12.30 - 13.30 uur
  13.35 - 14.35 uur
  13.35 - 14.35 uur