Zoeken

Protocol leerlingen

We mogen gelukkig allemaal weer naar school! Ook wij hebben maatregelen getroffen. Deze liggen vast in dit protocol.
Bekijk protocol

Onderwijs

Begeleiding

Op de KSE werken we met studie-arrangementen voor leerlingen die wat extra hulp nodig hebben. Bij onvoldoende studieresultaten kunnen leerlingen gebruik maken van (vak)ondersteuningslessen buiten hun reguliere lessen. De mentor gaat dan in gesprek met de ouder/verzorger en de leerlingen om het juiste studie-arrangement af te spreken. Naast ondersteuning voor een vak kan een leerling, indien nodig, ook een beroep doen op een studiecoach. Deze studiecoach werkt met de leerling aan studievaardigheden.