Zoeken

Talentontwikkeling

Versterkt talenonderwijs

Vanaf de brugklas krijgen de leerlingen de gelegenheid om hun talenten voor de talen te ontdekken en verder te ontwikkelen dan volgens het reguliere programma is vereist. In de hogere leerjaren bestaat de mogelijkheid voor Frans (het Delf Junior examen) en Duits (het Goethe certificaat) en is het mogelijk om je onder begeleiding voor te bereiden op het Cambridge examen (Engels).

Meer informatie over Cambridge, Goethe en Delf Junior is te vinden onder de desbetreffende leshuizen, bij informatie 'in het kort'.