Zoeken

Protocol leerlingen

We mogen gelukkig allemaal weer naar school! Ook wij hebben maatregelen getroffen. Deze liggen vast in dit protocol.
Bekijk protocol

Talentontwikkeling

Versterkt talenonderwijs

Vanaf de brugklas krijgen de leerlingen de gelegenheid om hun talenten voor de talen te ontdekken en verder te ontwikkelen dan volgens het reguliere programma is vereist. Dit gebeurt onder andere door deelname aan Anglia Examens. Op deze manier kunnen leerlingen een internationaal erkend diploma halen voor Engels. In de hogere leerjaren bestaat deze mogelijkheid ook voor Frans (het Delf Junior examen) en Duits (het Goethe certificaat) en is het mogelijk om je onder begeleiding voor te bereiden op het Cambridge examen (Engels).

Meer informatie over Anglia, Cambridge, Goethe en Delf Junior is te vinden onder de desbetreffende leshuizen, bij informatie 'in het kort'.