Zoeken
Talentontwikkeling

KSE CV

Vanaf de brugklas dagen we leerlingen uit om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen door het aanbieden van een groot aantal activiteiten, modules en wedstrijden.
Onze examenleerlingen ontvangen vanaf schooljaar 2015-2016 bij hun diploma een testimonium waarop hun bijzondere verrichtingen worden vermeld: het zogenaamde KSE CV. Dit overzicht helpt leerlingen bij de steeds belangrijker wordende selectiegesprekken in het hoger onderwijs én stimuleert tot deelname aan de aangeboden niet-verplichte extra activiteiten op school. Het KSE CV is een mogelijke uitwerking van een Plusdocument.

Op dit overzicht staan:
  • Extra gevolgde vakken, maatschappelijke stage, extra gevolgde modules. 
  • Extra activiteiten, zoals leerlingenraad, MR, olympiades, internationalisering. 
Dit overzicht wordt opgebouwd vanaf de brugklas en brengt in beeld op welke wijze leerlingen aan hun talenten hebben gewerkt.