Zoeken

Talentontwikkeling

Plusuren

Met Plusuren bieden we leerlingen uit de tweede klas maatwerk voor het ontwikkelen van hun talenten. Door de talentontwikkeling proberen we het beste uit de leerlingen naar boven te halen voor zowel schoolse vakken als voor onderwerpen die niet binnen vakken worden aangeboden.

Tijdens de lessen vak- en leerondersteuning wordt extra ondersteuning aangeboden voor verschillende vakken en op het gebied van ‘leren leren’ en leren plannen. Het betreft lesuren in het verplichte lesprogramma, waarin ruimte is voor een extra uitleg, goed advies, of extra lesstof. Leerlingen kunnen met name aan de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde werken. Dit kan worden aangevuld met een aantal andere vakken. Voor de ondersteuningsuren zijn er vaklokalen en tablets beschikbaar. 

Leerlingen die vanwege goede resultaten niet deelnemen aan de extra studiebegeleiding krijgen de vrijheid om zelf te kiezen wanneer en aan welk aanbod van talentontwikkeling zij deelnemen. Vervolgens zal iedere periode opnieuw vastgesteld worden of leerlingen wel of niet voldoende studieresultaten en voortgang boeken.
Deze leerlingen kunnen kiezen uit deelname aan de profileringsactiviteiten die de KSE na schooltijd biedt en de extra talentlessen. 

Leerlingen krijgen een brochure waarin alles uitgelegd wordt over deze Plusuren. Hierin staan de talentenactiviteiten nader beschreven.

Een opsomming van de aan te bieden talentenactiviteiten is:
Musicalatelier, Sport+, Jeugdreanimatie, Waste away challenge (milieuthema; is nog in ontwikkeling), XL-economie, XL-Duits, XL-Kunst, XL-Animatie, XL-onderzoek en ontwerp, XL-theater, XL-programmeren, XL-mythologie en XL-Egyptologie (de laatste twee zijn verplicht voor gymnasiumleerlingen). Daarnaast zijn er ook andere activiteiten die mee mogen tellen als talentenactiviteit, zoals: leerlingenraad, KSE-TV, schoolorkest, debat, Anglia. We hopen dat ons aanbod in deze talenturen nog kan groeien om leerlingen nog meer ontwikkelingskansen te kunnen geven.
Deze laatste activiteiten staan samen met Musicalatelier en Sport+, net als voorgaande jaren, voor alle leerlingen die daar erg graag aan meedoen open. Dus ook voor leerlingen die deel moeten nemen aan de verplichte activiteiten. Dit wordt dan ook op een ander moment gegeven als donderdag het 5e lesuur.