Zoeken

Pedagogische visie

Didactische uitgangspunten

Wanneer er sprake is van hoge verwachtingen zal de leerling eerder geneigd zijn om die verwachtingen waar te maken. De docent speelt daarom een cruciale rol in het leerproces van leerlingen. Als expert stuurt hij de leerprocessen van de leerlingen aan. Daarnaast zet hij leerlingen aan tot leren en regisseert hij de lessen zo dat leren plaatsvindt: persoonlijk, actief, sociaal. Hierbij maakt hij gebruik van ‘bouwstenen’ die leren bevorderen. Hij activeert relevante voorkennis, geeft duidelijke, gestructureerde en uitdagende instructie en laat leerstof actief verwerken. Hij zorgt voor variatie in de oefentypes en ondersteunt leerlingen bij het uitvoeren van de opdrachten waar nodig. Daarnaast stelt hij vragen aan leerlingen om ze aan te zetten tot denken en om inzicht te krijgen en om inzicht te geven in hun leerresultaten (formatieve assessment). Feedback is essentieel voor het leren van leerlingen. Feedback dat het leren ondersteunt geeft antwoord op de volgende vragen:

• Waar werk ik naartoe? (feed-up)
• Doe ik het zo goed? (feedback)
• Wat moet ik hierna doen? (feed-forward)

Een actieve en zelfstandige houding, dat vraagt de moderne maatschappij van mensen. Leerlingen krijgen daarom in toenemende mate en waar mogelijk verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Ze krijgen geleidelijk meer ruimte voor eigen keuzes, zowel binnen als buiten de reguliere lessen (differentiatie en maatwerk). De rol van de docent verschuift van een sturende naar een meer begeleidende rol.

Naast het persoonlijk en actief leren, is leren ook een sociaal proces. Dit leren vindt plaats in een open, respectvol communicatieproces, waarbij ieders opvattingen ertoe doen. In de dagelijkse contacten in de klas - tussen docenten en leerlingen en leerlingen onderling - vindt persoonsvorming plaats. Op deze manier begeleiden we hun ontwikkeling tot onafhankelijk denkende personen die verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen voor de vrijheid en gebondenheid die ze hebben.

Als school zijn we altijd nieuwsgierig naar verbeteringen. We zijn altijd op zoek naar antwoord op de vraag: Op welke wijze leren onze leerlingen het best? Daarom werken we aan innovatie op de volgende terreinen: 

• Onderwijs betekenisvoller maken: de leerling begrijpt de samenhang tussen de tussen de aangeboden leerstof en de wereld om hem heen.
• Leerlingen benutten de mogelijkheden van de digitale wereld door het inzetten van de laptop als hulpmiddel bij het leren.
• Onderwijs met meer maatwerk: meer aansluiten bij de verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.