Zoeken

Talentontwikkeling

Verrijkt en versneld vwo

Vanaf dit schooljaar biedt de KSE verrijkt en versneld vwo aan. In januari 2016 kregen we als school te horen dat de aanvraag hiervoor door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W) is goedgekeurd.

Dit is goed nieuws, want per provincie mag slechts 25% van de scholen voor voortgezet onderwijs meedoen. De KSE is daarom heel blij dat zij erbij hoort! Met verrijkt en versneld vwo kunnen we nog meer maatwerk bieden aan talentvolle leerlingen. 

Verrijkt vwo

Het verrijkt vwo onderscheidt zich van reguliere verrijking in het vwo, omdat in de tweede helft van klas 3 al gestart wordt met één of twee profielvakken. De ruimte die in dat geval in de bovenbouw ontstaat voor verrijking kan bijvoorbeeld gebruikt worden door deel te nemen aan stages, masterclasses en het volgen van vakken op de universiteit. 

Versneld vwo

Het versneld vwo is een vwo-programma met een vijfjarig lesprogramma voor alle vakken. De leerling doet in dat geval in vwo-5 in alle vakken eindexamen. Dit programma is bedoeld voor slimme leerlingen die in een vroeg stadium weten welke richting zij willen volgen in het vervolgonderwijs. Vanwege de zwaarte van het programma is de verwachting dat slechts een enkele leerling per jaar van deze mogelijkheid gebruik gaat maken.