Zoeken

Begeleiding

Mentoren

De mentor is de vertrouwenspersoon voor de individuele leerling en zijn of haar hele mentorgroep. De mentoren zijn de eerst aangewezenen om de leerlingen advies en voorlichting te geven als het gaat om algemene studieaangelegenheden. Zij bespreken tijdens de mentorles onder andere de juiste planning en aanpak van het huiswerk. Mentoren begeleiden ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Per klas/groep wordt er aan het begin van elk schooljaar een vaste mentor aangewezen. 

Het overleg tussen thuis en school loopt in vele gevallen via de mentor. Het is zonder medewerking van de ouders voor de mentoren niet altijd mogelijk om op de hoogte te komen van allerlei informatie waarvan het wenselijk is dat ze op school bekend is. Initiatieven voor het leggen van contacten gaan uit van de mentoren, maar moeten natuurlijk ook van de ouders uitgaan.

Aan het begin van het schooljaar worden daarover afspraken gemaakt tijdens de algemene kennismakingsouderavonden.