Zoeken

Beat The KSE'er

Onze examenleerlingen kunnen wel wat afleiding gebruiken in deze spannende periode. Daarom speciaal voor hen 'Beat the KSE'er'! In deze hilarische en spannende reeks dagen onze examenleerlingen onze medewerkers uit voor een challenge. Met natuurlijk als grote vraag: 'Wie wint de challenge?'
Ga hier naar ons YouTube kanaal

Meepraten op de KSE

Leerlingenraden

Elke afdeling heeft een eigen leerlingenraad. Deze wordt gevormd door de klassenvertegenwoordigers (of vertegenwoordigers van een mentorgroep); zij worden enkele weken na de start van het schooljaar gekozen door hun klas of mentorgroep. De leerlingenraad wordt gecoacht door een speciaal daartoe aangewezen docent: de leerlingenraadbegeleider. Op deze wijze wordt de leerlingenraad in staat gesteld haar taken zo goed mogelijk uit te voeren.

  • De leerlingenraad bespreekt en voert ideeën uit ter bevordering van de goede sfeer op de afdeling; deze taak komt neer op het organiseren van activiteiten voor de eigen afdeling.
  • De leerlingenraad kan dienen als spreekbuis van de leerlingen in het overleg met de afdelingsleiding, met docenten en/of ouders over zaken, die de afdeling betreffen.