Zoeken

Meepraten op de KSE

Leerlingenraden

Elke afdeling heeft een eigen leerlingenraad. Deze wordt gevormd door de klassenvertegenwoordigers (of vertegenwoordigers van een mentorgroep); zij worden enkele weken na de start van het schooljaar gekozen door hun klas of mentorgroep. De leerlingenraad wordt gecoacht door een speciaal daartoe aangewezen docent: de leerlingenraadbegeleider. Op deze wijze wordt de leerlingenraad in staat gesteld haar taken zo goed mogelijk uit te voeren.

  • De leerlingenraad bespreekt en voert ideeën uit ter bevordering van de goede sfeer op de afdeling; deze taak komt neer op het organiseren van activiteiten voor de eigen afdeling.
  • De leerlingenraad kan dienen als spreekbuis van de leerlingen in het overleg met de afdelingsleiding, met docenten en/of ouders over zaken, die de afdeling betreffen.