Zoeken

Protocol leerlingen

We mogen gelukkig allemaal weer naar school! Ook wij hebben maatregelen getroffen. Deze liggen vast in dit protocol.
Bekijk protocol

Meepraten op de KSE

Leerlingenraden

Elke afdeling heeft een eigen leerlingenraad. Deze wordt gevormd door de klassenvertegenwoordigers (of vertegenwoordigers van een mentorgroep); zij worden enkele weken na de start van het schooljaar gekozen door hun klas of mentorgroep. De leerlingenraad wordt gecoacht door een speciaal daartoe aangewezen docent: de leerlingenraadbegeleider. Op deze wijze wordt de leerlingenraad in staat gesteld haar taken zo goed mogelijk uit te voeren.

  • De leerlingenraad bespreekt en voert ideeën uit ter bevordering van de goede sfeer op de afdeling; deze taak komt neer op het organiseren van activiteiten voor de eigen afdeling.
  • De leerlingenraad kan dienen als spreekbuis van de leerlingen in het overleg met de afdelingsleiding, met docenten en/of ouders over zaken, die de afdeling betreffen.