Zoeken

Betaalportaal

Instructie
Voor de betaling van ouder(s)/verzorger(s) aan de KSE is er een instructiefilmpje beschikbaar. 

Ouderbijdrage
Wij zijn ervan overtuigd dat er voor goed onderwijs meer voorzieningen nodig zijn dan de overheid bekostigt. Het zijn zaken die wij, schoolleiding, ouders en leerlingen van belang vinden. De kansen op succes voor onze leerlingen in de voorbereiding op vervolgonderwijs en deelname aan de samenleving worden er door vergroot. Om deze voorzieningen te bekostigen vragen wij de ouders/verzorgers om een bijdrage. In de medezeggenschapsraad wordt jaarlijks de inhoud en de hoogte van de ouderbijdrage (schooljaar 2020-2021 € 50,- en schooljaar 2021-2022 € 50,- ) aan de oudergeleding voorgelegd. Het niet betalen van de ouderbijdrage leidt overigens niet tot het uitsluiten van activiteiten. Voor uitgebreide toelichting klikt u hier

Kortingsregeling 
Wanneer twee of meer kinderen uit hetzelfde gezin gelijktijdig op school zitten, wordt er voor de ouderbijdrage voor het tweede en elk volgend kind automatisch een korting van 25% berekend. 

Kluishuur 
Leerlingen kunnen gebruik maken van een kluisje. De jaarlijkse huur hiervoor bedraagt €8,00. Deze huur wordt tegelijkertijd gefactureerd met de ouderbijdrage maar staat hier los van. 

Tekendoos
Voor de leerlingen in de brugklas wordt naast de ouderbijdrage en de kluishuur ook de verplichte tekendoos in rekening gebracht voor een bedrag van € 17,00. Op deze manier hebben alle leerlingen hetzelfde, juiste materiaal tot hun beschikking. Deze tekendozen worden collectief ingekocht, op deze manier houden we de kostprijs beperkt.

Heeft u nog vragen of opmerkingen, stuur dan een e-mail naar betaalportaal@k-s-e.nl.