Zoeken

Mascotte Mania KSE

Zes medewerkers in de meest prachtige en uiteenlopende kostuums gaan met elkaar de strijd aan in deze zangwedstrijd. Tijdens de drie afleveringen zagen we de prachtige optredens van het monster, de wolf, de uil, de leeuw, de ananas en de kip. Deze week is de finale! Welke mascotte wint Mascotte Mania KSE? En wie zit er in het pak? Stem op jouw favoriet!
Ga hier naar ons YouTube kanaal

Meepraten op de KSE

MR

De medezeggenschapsraad (MR) is een gekozen vertegenwoordiging van alle geledingen binnen de school. De MR bestaat uit 16 leden. Dat wil zeggen dat medewerkers (onderwijzend en onderwijsondersteunend), ouders en leerlingen zijn vertegenwoordigd.
De samenstelling is als volgt:

 

 • 8 medewerkers
 • 4 ouders
 • 4 leerlingen

De 8 medewerkers bestaan uit:

 • Mw. T. Feskens (voorzitter)
 • Mw. Y. van Haaren (secretaris)
 • Dhr. B. Wirix
 • Dhr. K. Vossen 
 • Dhr. G. van der Heijden
 • Dhr. K. Gobbens
 • Dhr. F. Oomens
 • Mw. S. Gobbens

De 4 ouders bestaan uit:

 • Mw. J. Boons
 • Mw. A. Monden
 • Mw. I. Heyvaert
 • Dhr. B. Bode

De 4 leerlingen bestaan uit:

 • Ferdy Adriaansen 
 • Zara Dam
 • Sarmat Poekhajev 
 • Sophie Winsser

Op basis van de Wet Medezeggenschap op Scholen heeft de MR bij een groot aantal beleidszaken advies- of instemmingsrecht. Op de KSE is ervoor gekozen om de MR over veel onderwerpen in een vroeg stadium mee te laten denken en praten. Ook over onderwerpen die niet in de WMS staan, is de MR een serieuze gesprekspartner voor het College van Bestuur. Zo zijn bijvoorbeeld het afgelopen jaar aan de orde geweest:

 • het jaar- en vakantierooster
 • de begroting
 • onderwijstijd en de 1040-uren norm
 • renovatie van gebouwen
 • het zorgplan
 • het Strategisch Beleidsplan KSE
 • leerlingenstatuut
 • bevorderingsregeling
 • schoolgids
 • examenreglement

Afhankelijk van het onderwerp kan een deel of de gehele MR advies of instemming geven. Zo stemmen de ouders bijvoorbeeld over de ouderbijdrage in de begroting.

In het schooljaar 2020-2021 vergadert de MR op 16 september, 9 november, 10 december, 8 februari, 30 maart, 2 juni en 1 juli.

De vergaderingen zijn openbaar en beginnen altijd om 19.30 uur.

Wil je meer informatie of een vergadering bijwonen? De MR is bereikbaar via het e-mailadres: secretarisMR@k-s-e.nl.

Klik hier voor het medezeggenschapsstatuut.
Klik hier voor het medezeggenschapsreglement.
Klik hier voor het huishoudelijk reglement.

Agenda en verslagen:

Bekijk hier de agenda voor de eerstvolgende vergadering
Klik hier voor het jaarverslag 2019-2020
Klik hier voor het verslag van 7 juli 2020
Klik hier voor verslag van 25 mei 2020
Klik hier voor het verslag van 18 december 2019
Klik hier voor het verslag van 12 november 2019
Klik hier voor het verslag van 22 oktober 2019
Klik hier voor het verslag van 7 oktober 2019
Klik hier voor het verslag van 23 september 2019
Klik hier voor het verslag van 13 juni 2019
Klik hier voor het verslag van 10 april 2019
Klik hier voor het verslag van 12 februari 2019
Klik hier voor het verslag van 18 december 2018
Klik hier voor het verslag van 8 november 2018
Klik hier voor het verslag van 17 september 2018
Klik hier voor het verslag van 14 mei 2018
Klik hier voor het verslag van 17 april 2018
Klik hier voor het verslag van 22 februari 2018
Klik hier voor het verslag van 14 december 2017
Klik hier voor het verslag van 31 oktober 2017
Klik hier voor het verslag van 13 september 2017