Zoeken

Meepraten op de KSE

MR

De medezeggenschapsraad (MR) is een gekozen vertegenwoordiging van alle geledingen binnen de school. De MR bestaat uit 16 leden. Dat wil zeggen dat medewerkers (onderwijzend en onderwijsondersteunend), ouders en leerlingen zijn vertegenwoordigd. De samenstelling is als volgt:

 

 • 8 medewerkers
 • 4 ouders
 • 4 leerlingen

De 8 medewerkers bestaan uit:

 • Mw. E. Hop
 • Dhr. K. Gobbens
 • Mw. S. Gobbens
 • Mw. Y. van Haaren (secretaris)
 • Dhr. drs. G. van der Heijden (voorzitter)
 • Mw. M. Langewouters
 • Dhr. I. Roks
 • Dhr. B. Wirix

De 4 ouders bestaan uit:

 • Dhr. B. Bode
 • Mw. J. de Koning - Bakkers
 • Mw. I. Heyvaert
 • Dhr. M. Korving

De 4 leerlingen bestaan uit:

 • Rianne Broos
 • Maurick de Looij
 • Ashley Godschalk
 • Ruben Verhaeren

Op basis van de Wet Medezeggenschap op Scholen heeft de MR bij een groot aantal beleidszaken advies- of instemmingsrecht. Op de KSE is ervoor gekozen om de MR over veel onderwerpen in een vroeg stadium mee te laten denken en praten. Ook over onderwerpen die niet in de WMS staan, is de MR een serieuze gesprekspartner voor het College van Bestuur. Zo zijn bijvoorbeeld het afgelopen jaar aan de orde geweest:

 • het jaar- en vakantierooster
 • de begroting
 • onderwijstijd en de 1040-uren norm
 • renovatie van gebouwen
 • het zorgplan
 • het Strategisch Beleidsplan KSE
 • leerlingenstatuut
 • bevorderingsregeling
 • schoolgids
 • examenreglement

Afhankelijk van het onderwerp kan een deel of de gehele MR advies of instemming geven. Zo stemmen de ouders bijvoorbeeld over de ouderbijdrage in de begroting.

In het schooljaar 2022-2023 vergadert de MR op 22 september, 1 november, 21 november, 20 december, 6 februari, 3 april, 1 juni, en 4 juli. 

De vergaderingen zijn openbaar en beginnen altijd om 19.00 uur.

Wil je meer informatie of een vergadering bijwonen? De MR is bereikbaar via het e-mailadres: secretarisMR@k-s-e.nl.

Klik hier voor het medezeggenschapsstatuut.
Klik hier voor het medezeggenschapsreglement.
Klik hier voor het huishoudelijk reglement.

Agenda en verslagen

Bekijk hier de verslagen van schooljaar 2021-2022
Bekijk hier de verslagen van schooljaar 2020-2021