Zoeken

Talentontwikkeling

Bèta

De maatschappij heeft een schreeuwende behoefte aan meer vakmensen in de technische en exacte vakken. De KSE is zich hiervan bewust en speelt hierop in door een vertegenwoordiging van de docenten uit de zogenaamde N-vakken (natuurkunde, scheikunde, wiskunde, biologie, informatica, techniek en NLT) samen te laten werken in een werkgroep. Te bereiken doelen van deze werkgroep zijn onder andere:

  • Het ontwikkelen van vakoverstijgend onderwijs, het opzetten van Bètaprojecten.

  • Het ontwikkelen van vaardighedenonderwijs, zoals het projectmatig samenwerken met medeleerlingen, plannen, organiseren, presenteren, samenwerkend leren en activerend leren en het gaan organiseren van uitwisselingsprojecten met het vervolgonderwijs.

  • De overgang naar het vervolgonderwijs soepeler doen verlopen. De aansluiting met het mbo, hbo en wo wordt gemakkelijker doordat leerlingen al vakoverstijgend, in groepen gaan werken. De opdracht voor het ontwerp van een product of dienst komt vanuit bedrijven, zorginstellingen en vervolgopleidingen. Dit maakt de inrichting van een dergelijke richting per stream zo interessant voor onze leerlingen. Het is de uitdaging hogescholen, universiteiten en ROC's in de omgeving van de KSE te interesseren om te participeren binnen dit project. Dit mede om de opbrengst van deze instellingen ook beter wordt. Het bekende switchen van opleiding zal minder worden.

  • Zorgen dat een uitwisseling van kennis, stages en opdrachten met het lokale bedrijfsleven en de vervolgopleidingen tot een vanzelfsprekendheid gaat behoren.

Enkele van de concrete projecten die nu al lopende zijn:

  • Deelname aan landelijke wedstrijden in de genoemde vakken: Olympiades en Kangoeroewedstrijd.
  • Een gerichte voorlichting voor studie en beroep: N-voorbeeldlessen, Masterclass en Bètamarkt door ouders met een technisch beroep, gastlessen vanuit en bezoek aan Avans.
  • Lessen en projecten met medewerking van universiteiten, hogescholen en bedrijven: DNA-lab, Waterschap, Wateronderzoek in de Westpolderplas.
  • Lezingen en workshops voor N-docenten.
  • Mythbusters