Zoeken

Fijne zomervakantie!


Home

Oproep: ouders gezocht voor MR


Ouders gezocht voor de Medezeggenschapsraad (MR): Meepraten op school? In de MR natuurlijk!

Beste ouders,

Ben jij een betrokken ouder die graag mee praat over het beleid van de KSE? Dan zoeken we jou als versterking van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit een personeelsgeleding (8 personen), een leerlinggeleding (4 personen) en een oudergeleding (4 personen). Omdat twee van de vier ouders (Linda en Frits) gaan stoppen omdat hun termijn erop zit, zoeken Anita en José versterking en zijn er dus twee vacatures.
De MR praat gemiddeld zo'n 7 keer per jaar met de directie over allerhande beleidszaken zoals de begroting, het leerlingenstatuut maar ook de wijze waarop school haar coronabeleid organiseert.

Zoals Frits het verwoordt: 'Zitting in de MR is leuk, leerzaam, interessant en brengt een extra dimensie doordat je beter begrijpt waarom je zoon of dochter op een bepaalde manier door het schoolsysteem wordt geleid. Middels zitting in de oudergeleding heb je ook écht inspraak en en invloed op cruciale beslissingen die de school aangaan. En dat je altijd als eerste de vakantieplanning voor het volgend schooljaar weet is mooi meegenomen ;-).'

En ook Linda deelt haar ervaring met het MR-lidmaatschap:'Je bent zelf ook nooit te oud om te leren! Het MR lidmaatschap biedt jou als ouder de gelegenheid om op een andere manier met het onderwijs en de school van jouw kind bezig te zijn.'

Geïnteresseerd? Je kunt je interesse tot en met 12 juli kenbaar maken bij amonden070@gmail.com en jose.boonsbosch@gmail.com. Mochten meer mensen zich melden dan dat er vacatures zijn, dan houden we bij de start van het nieuwe schooljaar gesprekken.
Media
  • Copyright_Unit-ed.nl-6171 klein