Zoeken

Protocol leerlingen

We mogen gelukkig allemaal weer naar school! Ook wij hebben maatregelen getroffen. Deze liggen vast in dit protocol.
Bekijk protocol

Talentontwikkeling

Business School en Econasium

Business School

Vanaf schooljaar 2014-2015 heeft de KSE een Business School voor havo. Leerlingen met het profiel Economie en Maatschappij kunnen deelnemen aan deze bijzondere klas. Naast het reguliere lesprogramma maken leerlingen kennis met het bedrijfsleven door onder andere bedrijfsbezoeken, workshops, sollicitatiegesprekken en gastcolleges. De KSE werkt hierbij nauw samen met Avans en het bedrijfsleven in de regio. Het doel van de Business School is leerlingen optimaal voor te bereiden op het vervolgonderwijs en het bedrijfsleven.

Business School class of 2019


Business School class of 2018


Business School class of 2017

 


Business School class of 2016

Econasium

Leerlingen in vwo-4 met het vak management & organisatie of economie in hun pakket kunnen deelnemen aan het Econasium. Het Econasium is voor leerlingen met wiskundig inzicht en interesse in economische onderwerpen. Leerlingen leren onderzoek doen en passen dit toe in hun profielwerkstuk. Ook zullen de leerlingen congressen en economische instellingen bezoeken en nemen zij deel aan economische en bedrijfseconomische simulaties.
Het Econasium biedt extra uitdaging, brengt de leerlingen onderzoeksvaardigheden bij die van belang zijn voor universitaire studies en motiveert leerlingen. Het Econasium is zo een uitstekende voorbereiding op een universitaire studie in de economie, econometrie of bedrijfseconomie. Meer informatie over is te vinden op www.econasium.eu.