Zoeken

Talentontwikkeling

Wanneer je de KSE binnenkomt en door de centrale hal richting de diverse leshuizen loopt, waan je jezelf in een soort expositie. Op bijna alle wanden hangen wissellijsten met tekeningen en schilderijen die gemaakt zijn door onze leerlingen. Je kunt duidelijk zien dat hier wordt getekend en geschilderd op niveau.

In de gehele onderbouw, dus voor elk leerjaar en binnen elke stream, is Tekenen en Media een verplicht vak. Vanzelfsprekend leren de leerlingen hier de basis van de teken- en schilderpraktijk, maar bijvoorbeeld ook hoe ze om kunnen gaan met diverse vormgevings- en voorstellingsaspecten. Daarnaast is er aandacht voor een stukje kunstbeschouwing, waarbij geleerd wordt hoe een kunstwerk te bekijken en te waarderen. Al snel komen leerlingen er achter dat Piet Mondriaan echt niet zomaar een paar vierkantjes is gaan schilderen...

Vanaf de allereerste tekenles op de KSE leren onze leerlingen te werken met traditionele materialen, zoals potlood, verf en papier. Ook is er duidelijk aandacht voor de digitale component. Dit is een belangrijke pijler binnen ons vak, omdat digitale beeldbewerking niet meer is weg te denken uit de maatschappij. Ieder tekenlokaal heeft om die reden dan ook de beschikking over 10 iMacs, waarop onder andere gewerkt kan worden met grafische software zoals Photoshop en Illustrator, maar waar ook de mogelijkheid bestaat om te experimenteren met andere creatieve programma's en toepassingen.

In de bovenbouw bestaat op elk niveau de mogelijkheid om examen te doen voor Tekenen en Media. Zodoende kunnen de leerlingen de opgedane vaardigheden uit de onderbouw verder uitbouwen en op zoek gaan naar creatieve verdieping. Voor de mavo-leerlingen geldt daarbij dat ze echt kiezen voor het examenvak Tekenen waarvoor ze zowel een praktisch (CPE) als een theoretisch (CSE) eindexamen afleggen. De leerlingen in de Tweede Fase krijgen te maken met het vak KuBv (Kunst Beeldende Vorming). Een vak waarbij het zelf tekenen, schilderen, ontwerpen en vormgeven natuurlijk voorop staat, maar waarbij ook zeker aandacht zal zijn voor de verschillende kunstdisciplines en hoe deze zich tot elkaar verhouden binnen de diverse periodes van de cultuurgeschiedenis. Het vak wordt in zowel havo-5 als vwo-6 vervolgens afgesloten met een theoretisch eindexamen. Tenslotte wordt er in de onder- en bovenbouw regelmatig meegedaan aan projecten en wedstrijden. Hierdoor bestaat de kans om eigen werk zowel binnen als buiten school te tonen en zodoende echt een podium te geven.

Conclusie: Tekenen en Media is een vak dat altijd in beweging is en waarbij leerlingen zowel creatief als intellectueel worden uitgedaagd!