Zoeken

Leshuis 6

Inleiding

Van 7 april 2020 tot en met 11 april 2020 vinden de meerdaagse educatieve reizen plaats. Na de inlog kun je specifieke informatie per reis raadplegen. Hieronder lees je de algemene informatie die voor elke reis van toepassing is. 

Inschrijven

Op de KSE is het traditie om leerlingen uit de vierde klas meerdaagse educatieve reizen aan te bieden. Het deelnemen aan een meerdaagse reis wordt in het algemeen als erg leuk ervaren maar is ook bedoeld als educatieve en culturele activiteit. De reizen vinden plaats in de week van 7 april 2020 tot en met 11 april 2020. Leerlingen uit mavo-4, havo-4 en vwo-4 die mee op reis willen, schrijven zich individueel via Magister in. De inschrijvingstermijn start op 9 september en loopt tot en met 13 september 2019. Daarna is inschrijven niet meer mogelijk. Via Magister geven leerlingen één voorkeursreis aan en twee reservereizen. Leerlingen moeten zich als zij zich inschrijven voor een reis goed realiseren dat het kan voorkomen dat zij niet mee kunnen met hun voorkeursreis, want uiteindelijk bepaalt het lot met welke reis de leerling mee kan gaan. Het komt namelijk vaak voor dat reizen overtekend zijn. Wanneer een leerling is uitgeloot voor haar/zijn voorkeursreis, wordt zij/hij geplaatst bij een van de twee opgegeven reservereizen. De afdelingsleiders van mavo-4, havo-4 en vwo-4 informeren de leerlingen die zijn uitgeloot voor hun voorkeursreis en hun reservereizen in de week van 17 september persoonlijk en gaan in gesprek over plaatsing bij een andere reis. De definitieve lijsten worden in de week van 24 september gepubliceerd. Doubleurs mogen zich inschrijven voor de meerdaagse reizen maar leerlingen die nog niet op reis zijn geweest krijgen voorrang. De leerlingen die niet mee op reis gaan, bieden wij op school een programma aan.

Reisverzekering

Naast de schoolongevallenverzekering heeft de school voor alle leerlingen ook een schoolreisverzekering afgesloten. De verzekering keert uit bij overlijden en blijvende invaliditeit. Bovendien zijn geneeskundige kosten, alsook kosten in verband met extra verblijf, vervoer e.d. meeverzekerd. Bagage en andere persoonlijke eigendommen zijn niet meeverzekerd. Deze verzekering is van kracht gedurende de tijd dat de leerlingen deelnemen aan door de school georganiseerde reizen en excursies. Daarnaast is het verplicht dat de leerlingen een Europese zorgpas bij zich hebben.

Annuleringsverzekering

De KSE sluit voor de meerdaagse educatieve reizen geen annuleringsverzekering en geen aanvullende reisverzekering af. De ouders/verzorgers moeten voor zichzelf afwegen wel of niet een annuleringsverzekering met een aanvullende reisverzekering af te sluiten. Wij adviseren de ouders/verzorgers, nadat hun kinderen zijn ingeloot, een annuleringsverzekering met een aanvullende reisverzekering af te sluiten. Wanneer bijvoorbeeld een leerling vlak voor vertrek haar of zijn been breekt, zal de verzekering het betaalde bedrag voor de reis vergoeden. Bij annulering van de reis om welke reden dan ook is restitutie door de KSE namelijk niet mogelijk.

Betalingen

De betalingen vinden digitaal plaats. De inning gaat via maximaal drie termijnen (oktober 2019, december 2019 en februari 2020), een eerste aanbetaling van €200 (voor alle reizen gelijk) en tweede en derde vervolgbetaling die per reis kunnen verschillen maar qua bedrag wel gelijk zijn.


Als voorbeeld een reis die €400 kost:
1e termijn €200
2e termijn €100
3e termijn €100

 • Nadat de leerlingen zijn ingeloot sturen wij via de mail de ouders/verzorgers een akkoordverklaring toe. De inschrijving is definitief als de betaling van de eerste termijn heeft plaatsgevonden. De eerste termijn wordt z.s.m. na de akkoordverklaring gefactureerd. 
 • Bij niet betaling van de eerste termijn volgt uitsluiting van de reis. 
 • Bij niet volledige betaling volgt uitsluiting van de reis (geen restitutie).
 • Bij annulering is restitutie niet mogelijk (zie ook reisverzekering)

 

Stichting Leergeld
Stichting Leergeld biedt ouders en verzorgers van kinderen tot 18 jaar met een minimuminkomen de mogelijkheid een bijdrage te ontvangen. Denk hierbij aan deelname aan een schoolreisje, lidmaatschap van een sportclub, muziekles of bijdragen in de aanschaf van materialen. Met slechts één telefoontje naar de stichting komt een contactpersoon langs om, geheel anoniem, de aanvraag te bespreken. Per gemeente is dit verschillend geregeld. Op www.leergeld.nl is meer informatie te vinden.

Verbod op alcohol

Op 1 januari 2014 jaar is de nieuwe Drank- en Horecawet ingegaan. Een van de belangrijkste doelen van deze wet is het terugdringen van het alcoholgebruik door met name jongeren. In het wetsvoorstel is opgenomen dat de leeftijdsgrens voor het kopen en nuttigen van alcohol opgeschoven wordt van 16 jaar naar 18 jaar. Dat betekent dat het verboden is alcoholhoudende drank te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Het gaat dan niet meer alleen om de verkoop van sterke drank, maar ook om zwak alcoholische dranken als wijn en bier. Verder wordt het met het aannemen van de nieuwe wet het bezit van alcohol op straat en in de horeca strafbaar voor jongeren onder de 18 jaar. Het gevolg van deze nieuwe wettelijke maatregel is dat tijdens de meerdaagse educatieve reizen alcohol verboden is.

Sparen

Op de KSE kost een reis gemiddeld €500. De school heeft geen spaarsysteem voor deze reizen. Wij adviseren de ouders/verzorgers dan ook op tijd te zelf gaan sparen om het bedrag voor een meerdaagse reis in de vierde klas te kunnen betalen. Wat oudere leerlingen, vooral als ze al een baantje hebben, kunnen uiteraard ook zelf een bijdrage leveren.

Reisadviezen

De KSE maakt gebruik van de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Op basis hiervan kunnen we besluiten een reis niet door te laten omdat het onverantwoord is naar een betreffende regio af te reizen. (Bijvoorbeeld natuurrampen, terroristische aanslagen of andere gevaarlijke ontwikkelingen).

Bestemmingen

 • Barcelona
 • Berlijn
 • Boedapest
 • Wintersport
 • Londen
 • Madrid
 • Toscane
 • Rome
Meer informatie over deze bestemmingen is te lezen nadat er is ingelogd op de website. 

 

 

Inleiding

Van 7 april 2020 tot en met 11 april 2020 vinden de meerdaagse educatieve reizen plaats. Algemene informatie over o.a. de betalingen en verzekeringen lees je op de website voor de inlog. Hieronder staat de specifieke informatie per reis. 

Inschrijven

Via Magister schrijven leerlingen uit mavo-4, havo-4 en vwo-4 zich in. De inschrijvingstermijn start op 9 september en loopt tot en met 13 september 2019. Daarna is inschrijven niet meer mogelijk. Via Magister geven leerlingen één voorkeursreis aan en twee reservereizen. Leerlingen moeten zich als zij zich inschrijven voor een reis goed realiseren dat het kan voorkomen dat zij niet mee kunnen met hun voorkeursreis, want uiteindelijk bepaalt het lot met welke reis de leerling mee kan gaan. Het komt namelijk vaak voor dat reizen overtekend zijn. Wanneer een leerling is uitgeloot voor haar/zijn voorkeursreis, wordt zij/hij geplaatst bij een van de twee opgegeven reservereizen. De afdelingsleiders van mavo-4, havo-4 en vwo-4 informeren de leerlingen die zijn uitgeloot voor hun voorkeursreis en hun reservereizen in de week van 17 september persoonlijk en gaan in gesprek over plaatsing bij een andere reis. De definitieve lijsten worden in de week van 24 september gepubliceerd. Doubleurs kunnen zich inschrijven voor de meerdaagse reizen maar leerlingen die nog niet op reis zijn geweest krijgen voorrang. De leerlingen die niet mee op reis gaan, bieden wij op school een programma aan. 

Bestemmingen