Zoeken

Talentontwikkeling

Mediawijsheid is in de definitie van de Raad voor Cultuur "het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld".

Het gaat er daarbij om dat we in staat zijn om oude media (televisie, radio, pers) en nieuwe (internettoepassingen, social media) te gebruiken en dat we een gezonde mentaliteit ten opzichte van deze media hebben, waarbij we ons bewust zijn van de mogelijkheden, gevaren en van de context van de geboden informatie.

Oude en nieuwe media spelen een steeds belangrijker rol in onze samenleving. Media zijn overal en hun maatschappelijke impact is groot. In de huidige' informatiesamenleving' kun je niet meer zonder televisie, smartphone en internet. Voor jongeren verdwijnt soms het onderscheid tussen de echte fysieke wereld en de virtuele wereld online.

Hoe we met elkaar omgaan en communiceren is door internet en allerlei mobiele diensten ingrijpend veranderd. Dat raakt alle lagen van de bevolking, in alle fases van het leven. Dat is dan ook de reden waarom de KSE gekozen heeft voor lessen over deze zaken binnen de kunst-en-mediaprofilering. Het maakt onderdeel uit van de kunstvaklessen in de onder- en bovenbouw. Alle leerlingen dienen zich bewust te worden van de manier waarop media werken. En hoe kan dat beter dan door zèlf met die media te werken?